Chcete pomáhat?

Pro nepodnikatele:
Vyberte si
prosím, komu byste chtěli pomáhat, ať už finančně nebo materiálně. Pak už jen postačí příslušné nadaci, charitě či sdružení pomoci formou finančního daru na uvedený účet nebo jinou formou (např. DMS, materiální dary).Doporučujeme dárcům vždy nejlépe kontaktovat příslušnou organizaci, resp. zjistit si i další informace (na internetových stránkách organizace) o tom, komu chtějí přispět svou pomocí.

 

Pro podnikatele:
Dary = odpočitatelná položka základu daně

Dle zákona o daních z příjmu (zák. č. 586/1992 Sb.) lze od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých mimo jiné na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, dále osobám provozujícím zařízení na ochranu opuštěných zvířat, na financování těchto zařízení, a to
u fyzické osoby nejvýše 10% ze základu daně
u právnické osoby nejvýše 5% ze základu daně