Pomoc » ARPZPD v ČR,o.s. Klub Klokánek

ARPZPD v ČR,o.s. Klub Klokánek

Poslání klubu je sdružovat rodiny, které pečují o dítě se zdravotním postižením, pomáhat těmto rodinám překonat pocit osamění a bezradnosti v jejich obtížné situaci, posilovat pocit sounáležitosti a organizovat nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost zajímavé akce, zajistit aktuální informace o platných zákonech z oblasti sociálního zabezpečení a sociálních služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a informace týkající se vhodných kompenzačních pomůcek. Cílem klubu je prosazovat rovnoprávnost dětí a mládeže se zdravotním postižením a řešit jejich integraci do společnosti zdravých vrstevníků, zmírňovat důsledky zdravotního postižení na život i rodiny a prosazovat jejich právo žít plnohodnotný život.

Kraje: Královéhradecký kraj
E-mail: klubklokanek@seznam.cz
Telefon: 774460889
Web: www.klubklokanek.eu
Kontaktní osoba: Markéta Charvátová
Účet: 193666617/0300
Zpět