Pomoc » Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun

Hlavním posláním občanského sdružení založeného roku 1997 je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením, podpora funkčnosti rodinného systému a zvyšování kvality života rodin se zdravotně postiženým členem. Organizace působí převáženě na Berounsku a v současnosti je profesionálním poskytovatelem následujících registrovaných sociálních služeb pro zdravotně postižené (dle zákona č. 108/2006) - terénní sociální služby (osobní asistence ve školách, při zájmových činnostech a v domácím prostředí), ambulantní sociální služby (denní stacionář a sociálně terapeutické dílny se zaměřením na sociálně pracovní terapii) a pobytové sociální služby (týdenní stacionář a odlehčovací služby). Kromě registrovaných sociální služeb nabízí klientům další návazné služby (např. různé terapie, rehabilitační cvičení, masáže, snoezelen, canisterapie, rehabilitační plavání, pohybové aktivity a další). Pro zajištění dostupnosti služeb pro klienty z různých míst regionu, zajišťuje vlastním mikrobusem bezbariérovou dopravu. V Klubíčku je také zřízeno detašované pracoviště Základní školy speciální se dvěmi třídami, které navštěvují děti školou povinné s nejtěžšími stupni postižení. Věnují se jim zde dvě učitelky a dva pedagogičtí pracovníci.

Kraje: Středočeský kraj
E-mail: info@klubicko.org
Telefon: 322 312 701
Web: www.klubicko.org
Kontaktní osoba: Jana Lešuková
Účet: 0360409379/0800
Zpět