Pomoc » Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Soc. služby: - osobní asistence pro děti a dospělé, - chráněné bydlení pro osoby 18 - 64 let s lehkým až středním mentálním nebo kombinovaným postižením, - připravujeme denní stacionář pro seniory zdrav. postižené, - poradenství Kurzy: - Pracovník v sociálních službách - Přátelská místa

Kraje: Královéhradecký kraj
E-mail: socialni.hradeckralove@cervenykriz.eu
Telefon: +420 495 516 127
Web: www.cckhk.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Písaříková
Účet: 2800060107 / 2010 - var. s. pro dary 999
Zpět