Pomoc » Charita Javorník

Charita Javorník

Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území Jesenicka své služby osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Snažíme se dosáhnout co největší samostatnosti uživatelů služeb prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.

Kraje: Olomoucký kraj
E-mail: stacionar.simon@charita.cz
Telefon: 584 401 270
Web: www.javornik.charita.cz
Kontaktní osoba: Nosková Marta
Účet: 234130561/0300
DMS: DMS CHARITAJAVORNIK
Zpět