Pomoc » Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Poskytujeme služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Táborska. Díky spolupráci se speciální školou Rolničky zajišťujeme provázanost sociálních služeb s výchovou a vzděláváním v mateřské škole, základní škole speciální a praktické škole.

Kraje: Jihočeský kraj
E-mail: fundraising@rolnicka.cz
Telefon: 381522054
Web: www.rolnicka.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Novák
Účet: 4200192658/6800
DMS: DMS ROLNICKA
Zpět