Pomoc » mentálně postižení

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s.
kraje: Praha, Jihomoravský kraj
web:

Pomáháme lidem s mentálním postižením a jejich blízkým žít tak, jak se jim líbí a jak chtějí.

SPMP ČR pobočný spolek Hodonín
kraje: Jihomoravský kraj
web: http://www.spmp-hodonin.cz

Jsme společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Pobočný spolek Hodonín aktivně pracuje od roku 1977. Jeho členy jsou lidé s mentálním postižením, jejich rodiče a další rodinní příslušníci a přátelé. V současné době má pobočný spolek Hodonín více než 160 členů.

Paprsek, příspěvková organizace
kraje: Jihomoravský kraj
web: www.paprsek.eu

Poskytuje pobytové sociální služby v nepřetržitém celoročním provozu. Nabízí služby sociální péče typu domova pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 a službu chráněné bydlení dle ustanovení § 51 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Šťastný pes - Handicap,z.s.
kraje: Ústecký kraj
web: www.stastnypes-handicap.cz

Našim posláním je výchova a výcvik asistenčních psů na míru klienta. Nejdříve klienta musíme poznat a podívat se na svět jeho očima. Zajišťujeme jim ubytování na adrese spolku a během výcviku klienti dojíždí k secvičování na víkendy za svými budoucími asistenty.

Pomocné tlapky o.p.s
kraje: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Vysočina, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj
web: www.pomocnetlapky.cz

Pomocné tlapky o.p.s. od roku 2001 cvičí a předávají ZDARMA do užívání asistenční psy a šikovné společníky tělesně znevýhodněným spoluobčanům. Ti tak získají neocenitelného pomocníka, který jim částečně nahradí osobního asistenta a pomůže vrátit část samostatnosti a nezávislosti

Ruka pro život o.p.s.
kraje: Praha, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj
web: www.rukaprozivot.cz

Pomáháme všestranně zkvalitňovat život spoluobčanům s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a seniorům. Působíme v Praze, Brně a Litomyšli.

SDRUŽENÍ SVĚT NADĚJE
kraje: Ústecký kraj
web: sdruzeni-svet-nadeje.webnode.cz

Klientům s mentálním či kombinovaným handicapem a rodinám, které o ně pečují nabízíme pravidelné volnočasové aktivity, výlety, edukační programy pro klienty, zapůjčení odborné literatury a didaktických hraček, základní poradenství, pomoc a přátelství.

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb
kraje: Středočeský kraj
web: www.vyssihradek.cz

Jsme příspěvkovou organizací Středočeského kraje a poskytujeme 3 sociální služby. Organizace jde cestou změny – opouští ústavní péči a poskytuje lidem podporu v domácím prostředí. Snažíme se o propojení sociálních služeb a lidí, kteří je využívají, s obyvateli a běžným životem v daném městě.

Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové
kraje: Královéhradecký kraj
web: www.cckhk.cz

Soc. služby: - osobní asistence pro děti a dospělé, - chráněné bydlení pro osoby 18 - 64 let s lehkým až středním mentálním nebo kombinovaným postižením, - připravujeme denní stacionář pro seniory zdrav. postižené, - poradenství Kurzy: - Pracovník v sociálních službách - Přátelská místa

VedleSebe.cz
kraje: Ústecký kraj, Praha, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj
web: www.vedlesebe.cz

Dobročinný e-shop VedleSebe.cz nabízí online kvalitní výrobky z mnoha chráněných dílen. Pro zapojené neziskové organizace je celý servis a propagace zdarma. Umíme účelně distribuovat hmotné i finanční dary tam, kde jsou nejvíce potřeba. Nevíte, komu pomoci? Máme přehled, poradíme Vám.

Domov bez zámku, příspěvková organizace
kraje: Vysočina
web: www.domovbezzamku.cz

Poskytujeme domov osobám (mužům i ženám) s mentálním, případně i kombinovaným postižením nad 18 let věku, kteří potřebují pomoc nebo podporu ostatních. Nabízíme tyto sociální služby: - domov pro osoby se zdravotním postižením - chráněné bydlení

SPMP ČR, o.s. Trutnov
kraje: Královéhradecký kraj
web: www.spmp.cz

Naše organizace se již od roku 1991 snaží zpříjemnit a zkvalitnit život lidem nejen s mentálním postižením žijícím s sociálních zařízeních, ale i v rodinách. Pořádáme různé společenské, kulturní, vzdělávací, sportovní i integrační akce.

NADĚJE o.s.
kraje: Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Vysočina, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj
web: www.nadeje.cz

Misijní program Program pro děti a mládež Program pro rodiny Integrační program (Práce s lidmi bez domova, Práce ve vyloučených lokalitách) Program pro lidi s handicapem Program pro seniory Program vzdělávání

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb
kraje: Středočeský kraj
web: http://domov-lipnik.w1.cz/

Domov pod lípou poskytuje pobytové, sociální, vzdělávací, výchovné a ošetřovatelské služby lidem s mentálním postižením. Lidem, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejich životní situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby.

Ledovec, o.s.
kraje: Plzeňský kraj
web: www.ledovec.cz

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Pořádáme také řadu zajímavých akcí pro veřejnost.

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
kraje: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj
web: www.domovtereza.cz

Služby: pobytová, ambulantní a odlehčovací. Vytváříme domácí prostředí.Klientům s mentálním a kombinovaným postižením umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. Cíl služby: Podporujeme u klientů samostatnost, pracovní uplatnění a integraci do místního společenství.

Domov sociálních služeb Vlašská
kraje: Praha
web: www.dssv-vlasska.cz

Nabídka sociálních služeb pro mentálně postižené dospělé.

Portus Praha, o.s.
kraje: Středočeský kraj
web: www.portus.cz

Naším cílem je podpora lidí s mentálním postižením na cestě k samostatnosti a nezávislosti. V současné době provozujeme dvě chráněná bydlení a sociálně terapeutickou dílnu na výrobu nakládaných sýrů a utopenců v obci Slapy. Každoročně pořádáme celonárodní benefiční sbírku Akce cihla

Charita Javorník
kraje: Olomoucký kraj
web: www.javornik.charita.cz

Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území Jesenicka své služby osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Snažíme se dosáhnout co největší samostatnosti uživatelů služeb prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička
kraje: Jihočeský kraj
web: www.rolnicka.cz

Poskytujeme služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Táborska. Díky spolupráci se speciální školou Rolničky zajišťujeme provázanost sociálních služeb s výchovou a vzděláváním v mateřské škole, základní škole speciální a praktické škole.

Proutek, občanské sdružení
kraje: Jihočeský kraj
web: www.proutek.cz

Občanské sdružení Proutek pomáhá lidem s postižením žít plnohodnotný život uprostřed běžné společnosti. Jeho hlavními činnostmi jsou chráněná dílna pro lidi s mentálním postižením na statku v Plasné a chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením v Plasné a v Jindřichově Hradci.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun
kraje: Středočeský kraj
web: www.klubicko.org

Posláním organizace je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením. Poskytujeme registrované sociální služby - osobní asistence, denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby a další služby (terapie, rehab. cvičení, bezbariérovou dopravu a další).

SPMP Ústí nad Orlicí
kraje: Pardubický kraj
web: http://www.spmp-usti-nad-orlici.estranky.cz/

Zlepšit podmínky života lidí s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízení.

o.s. POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením
kraje: Praha
web: www.pohoda-help.cz

POHODA je občanské sdružení poskytující lidem s mentálním postižením takové služby, které jim umožňují prožívat dospělost, vést samostatný, plnohodnotný život a nést za něj vlastní odpovědnost. POHODA poskytuje sociální služby osobní asistence, chráněné bydlení a denní stacionář.

Asociace Pro HANDICAP OO SPMP
kraje: Plzeňský kraj
web: www.aphandicap.cz

Pomoc dětem s mentálním postižením a jejich rodinám

SPMP Bruntál
kraje: Moravskoslezský kraj
web: spmpbruntal.cz

Provozujeme denní sociálně terapeutickou dílnu pro mentálně postižené ženy a muže. Celkem 25 osob.Pořádáme kulturní, společenské a sportovní akce pro mentálně postižené a jejich přátele.

Nalžovický zámek, p.s.s.
kraje: Středočeský kraj
web:

poskytovatel sociálních služeb, poskytujeme sociální služby podle § 48 zák.108/2006 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a to dospělým osobám s mentálním postižením v kombinacis postižením tělesným nebo smyslovým.

Nadační fond Umění doprovázet
kraje: Středočeský kraj
web: www.umenidoprovazet.cz

Hlavním cílem Nadačního fondu Umění doprovázet je podpora hospiců a hospicového hnutí v ČR.Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.
kraje: Karlovarský kraj
web: spmp.webgarden.cz

Podpora rovnoprávného, důstojného a nezávislého způsobu života osob s mentálním a kombinovaným postižením, jejich sociální integrace a inkluzivního začleňování do společnosti.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
kraje: Praha
web: www.helppes.cz

Helppes je profesionální nezisková organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace se zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů a poskytuje je svým klientům, včetně zaškolení.

Společenství Dobromysl
kraje: Středočeský kraj
web: www.dobromysl.info

Organizace provozuje týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Nalžovický zámek poskytovatel sociálních služeb
kraje: Středočeský kraj
web:

Poskytujeme celoroční nepřetržitou pobytovou službu - Domov pro osoby se zdravotním postižením, především pro dívky,ženy s mentálním či kombinovaným postižením.

Sdružení zajišťující budoucnost postižených dětí
kraje: Středočeský kraj
web: http://stacionarmelnik.webgarden.cz/homepage-2/budoucnost-postizene-mladeze-2.html

Sociální péče o kombinovaně zdravotně postižené spoluobčany od mládeže do 64 let v ambulantním stacionáři Slunečnice s denní docházkou.