Pomoc » hospice

Hospic sv. Alžběty o.p.s.
kraje: Jihomoravský kraj
web: www.hospicbrno.cz

Pečujeme o nevyléčitelně nemocné, převážně onkologické pacienty. Cílem je umožnit pacientům prožít poslední týdny či dny svého života bez bolesti s respektem k jejich přání, potřebám a principům lidské důstojnosti. Cílem je zajištění co nejvyšší kvality života a podporovat pečující o tyto nemocné.

Hospicové hnutí - Vysočina, o.s.
kraje: Vysočina
web: www.hhv.nmnm.cz

Domácí hospicovou péči poskytujeme v okrese Žďár nad Sázavou a Jihlava. Klientům, kterými jsou převážně nevyléčitelně onkologičtí pacienti navíc nabízíme i tzv. Rodinný pokoj v pevném zdravotnickém zařízení. Poskytujeme i odlehčovací služby a domácí zdravotní péči.

Nadační fond Umění doprovázet
kraje: Středočeský kraj
web: www.umenidoprovazet.cz

Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Hospic Anežky České
kraje: Plzeňský kraj
web: www.hospic.cz

Pečujeme o nevyléčitelně nemocné zejména s onkologickým onemocněním v pokročilém stádiu onemocnění. Poskytujeme jak individuální celistvou péči a paliativní léčbu, která je zaměřena na kvalitu života až do poslední jeho poslední chvíle, tak poradenskou službu s půjčovnou zdravotnických pomůcek.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů
kraje: Praha
web: www.cestadomu.cz

Cesta domů je občanské sdružení, jehož cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké v naší zemi. Jen málo nás končí svůj život důstojně a tam, kde si přejeme být. Cesta domů provozuje v Praze Domácí hospic, poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu, poskytuje odlehčovací služby, nabízí provoz veřejné paliativní knihovny, věnuje se ediční a edukační činnosti a pro pozůstalé nabízí klub Podvečer.

Společenství Androméda, o.s.
kraje: Středočeský kraj
web: www.spol.andromeda.cz

Naše občanské sdružení Společenství Androméda buduje ve Velké Chmelištné na Rakovnicku areál pro zdravotně postižené a staré lidi a naším cílem je postavit hospic. Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a pomáháme starým a nemocným lidem zejména se zajištěním obědů, nákupů, léků a s úklidem. Naše současné stavební práce směřují ke zprovoznění stacionáře pro seniory. Denní stacionář je určený pro 6-10 mobilních seniorů.

Hospic sv. Lazara
kraje: Plzeňský kraj
web: www.hsl.cz

Hospic sv. Lazara poskytuje komplexní a na kvalitu života zaměřenou péči nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou, převážně onkologickou chorobou v jejím pokročilém nebo konečném stavu.

Hospic sv. Štěpána
kraje: Ústecký kraj
web: www.hospiclitomerice.cz

Zdravotní, sociální a spirutuálné péče o nevyléčitelně nemocné pacienty, převážně s nádorovým onemocněním v terminálním stádiu-umírajícím.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
kraje: Jihomoravský kraj
web: www.dlbsh.cz

Dům léčby s hospicem sv. Josefa (DLBsH) je zdravotnické zařízení, pečující o těžce nemocným a umírající pacienty. Byl založený v roce 1999, má 50 lůžek a od té doby se stal zdravotnickým zařízením, které je na soudobé špičce kvality a znalostí hospicové paliativní péče poskytované v ČR.