Pomoc » děti nemocné a s postižením

Šťastný pes - Handicap,z.s.
kraje: Ústecký kraj
web: www.stastnypes-handicap.cz

Našim posláním je výchova a výcvik asistenčních psů na míru klienta. Nejdříve klienta musíme poznat a podívat se na svět jeho očima. Zajišťujeme jim ubytování na adrese spolku a během výcviku klienti dojíždí k secvičování na víkendy za svými budoucími asistenty.

Pomocné tlapky o.p.s
kraje: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Vysočina, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj
web: www.pomocnetlapky.cz

Pomocné tlapky o.p.s. od roku 2001 cvičí a předávají ZDARMA do užívání asistenční psy a šikovné společníky tělesně znevýhodněným spoluobčanům. Ti tak získají neocenitelného pomocníka, který jim částečně nahradí osobního asistenta a pomůže vrátit část samostatnosti a nezávislosti

RMC Klenčátka o.s.
kraje: Plzeňský kraj
web: www.klencatka.cz

Rodinné a mateřské centrum Klenčátka,které bylo regostrováno r.2010 Od r.2013 ve spolupráci s Rannou péčí Praha se snaží pomáhat rodinám s dětmi s postižením.V letošním roce bychom rádi rozšířily své služby o rodiny s dětmi předčasně narozenými a dlouhodobě nemocnými.

Centrum Hájek (provozovatel spolek Asociace pro pomoc handicapovaným dětem)
kraje: Plzeňský kraj
web: www.centrumhajek.eu

Denní stacionář pro handicapované děti. Fyzikální rehabilitace, TheraSuit - velmi účinná metoda pro klienty s neurologickým onemocněním zaměřující se především na problematiku nácviku chůze, Vojtova metoda, Bobathova metoda, synergická reflexní terapie, magnetoterapie, oxygenoterapie,apod.

Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové
kraje: Královéhradecký kraj
web: www.cckhk.cz

Soc. služby: - osobní asistence pro děti a dospělé, - chráněné bydlení pro osoby 18 - 64 let s lehkým až středním mentálním nebo kombinovaným postižením, - připravujeme denní stacionář pro seniory zdrav. postižené, - poradenství Kurzy: - Pracovník v sociálních službách - Přátelská místa

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s.
kraje: Liberecký kraj
web: www.czplk.cz

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje je nestátní neziskovou organizací poskytující registrované sociální služby osobám se zdravotním postižením od 3 let věku. Naše pobočky jsou v Liberci, České Lípě, Semilech a Jablonci nad Nisou.

VedleSebe.cz
kraje: Ústecký kraj, Praha, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj
web: www.vedlesebe.cz

Dobročinný e-shop VedleSebe.cz nabízí online kvalitní výrobky z mnoha chráněných dílen. Pro zapojené neziskové organizace je celý servis a propagace zdarma. Umíme účelně distribuovat hmotné i finanční dary tam, kde jsou nejvíce potřeba. Nevíte, komu pomoci? Máme přehled, poradíme Vám.

NADĚJE o.s.
kraje: Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Vysočina, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj
web: www.nadeje.cz

Misijní program Program pro děti a mládež Program pro rodiny Integrační program (Práce s lidmi bez domova, Práce ve vyloučených lokalitách) Program pro lidi s handicapem Program pro seniory Program vzdělávání

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s.
kraje: Praha, Středočeský kraj
web: www.dmoinfo.cz

SDMO poskytuje služby zaměřené na zlepšování kvality života osob s DMO s cílem snížit jejich sociální vyčlenění.Hlavní myšlenkou provázející všechny naše služby je myšlenka poskytování ucelené péče osobám s DMO.V rámci ucelené rehabilitace poskytujeme zdravotní, sociální a psychologické služby.

Cesta životem bez bariér, o.s.
kraje: Středočeský kraj
web: www.cestazivotembb.cz

Zaměřujeme se zejména na sportovní aktivity (plavání), odstraňování bariér a podporu integrace ve vzdělávání.

Help klub
kraje: Moravskoslezský kraj
web: www.helpklub.cz

Nezisková organizace Help klub, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením působí 20 let v Havířově a okolí.Od svého vzniku pomáháme rodinám nabídkou společných setkání, připravujeme akce pro aktivní využití volného času handicapovaných, pořádáme víkendové a prázdninové pobyty a pod.

Nadace EURONISA
kraje: Liberecký kraj
web: www.euronisa.cz

Posláním Nadace EURONISA je prostřednictvím neziskových organizací působících na území české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku) pomáhat lidem žít plnohodnotný život nezávisle ne jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
kraje: Praha
web: www.praha.apla.cz

Poskytujeme nejkomplexnější služby pro lidi s autismem v ČR. V oblasti diagnostiky zde pracuje psychiatr a psycholog. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Jsme registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb.

Slunce dětem o.s.
kraje: Plzeňský kraj
web: www.sluncedetem.cz

Hlavním cílem a posláním občanského sdružení Slunce dětem, je pomoc dětem, a to zejména tělesně i duševně handicapovaným, postiženým vážnou nemocí, nebo umístěným v dětských domovech a Klokáncích.

Občanské sdružení LOGO
kraje: Jihomoravský kraj
web: www.oslogo.cz

Občanské sdružení LOGO pomáhá dětem i dospělým postiženým závážnými poruchami komunikace a hybnosti, s vrozeným onemocněním, po úrazech hlavy, onemocněních. Odbornou péčí se snažíme zlepšit kvalitu jejich života.

Canisterapeutické centrum Zlín
kraje: Zlínský kraj
web: www.canisterapie-zlin.cz

Klienty našeho sdruženi jsou především děti, které trpí DMO nebo jiným mentálním či tělesným postižením a v současné době také senioři. Centrum vzniklo v roce 2005 s myšlenkou pomáhat prostřednictvím canisterapie bezplatně všem těm, kteří naši pomoc potřebují.

OO SPMP Jičín - APROPO
kraje: Královéhradecký kraj
web: apropojicin.cz

Organizace pomáhá rodinám, které mají ve své péči dítě s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením do věku 26 let dítěte. Poskytujeme osobní asistenci, provozujeme denní stacionář a v programu péče o pečující se věnujeme i samotným pečujícím rodičům.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy
kraje: Praha
web: www.motylek.org

Sdružení provozuje na pražském sídlišti Černý Most Komunitní centrum Motýlek, které pomáhá dětem se zdravotním postižením od 2 do18 let, které mají sníženou soběstačnost, dovednosti a omezené příležitosti pro trávení volného času.

ARPZPD v ČR,o.s. Klub Klokánek
kraje: Královéhradecký kraj
web: www.klubklokanek.eu

Poslání klubu je sdružovat rodiny, které pečují o dítě se zdravotním postižením, organizovat akce pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a poskytovat jim informace týkající se vhodných kompenzačních pomůcek. Cílem klubu je prosazovat rovnoprávnost dětí a mládeže se zdravotním postižením a řešit jejich integraci do společnosti

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun
kraje: Středočeský kraj
web: www.klubicko.org

Hlavním posláním občanského sdružení je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postiženímPoskytuje ambulantní sociální služby (denní stacionář a sociálně terapeutické dílny se zaměřením na sociálně pracovní terapii) a pobytové sociální služby (týdenní stacionář a odlehčovací služby). V Klubíčku je také zřízeno detašované pracoviště Základní školy speciální se dvěmi třídami, které navštěvují děti školou povinné s nejtěžšími stupni postižení.

Denní a týdenní stacionář Klíček
kraje: Jihočeský kraj
web: www.stacionarklicek.cz

Poskytujeme sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 5 do 64 let.

Ovečka, o.p.s.
kraje: Jihočeský kraj
web: www.ovecka.eu

Ovečka, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která pracuje od roku 2003 v Českých Budějovicích a pomáhá rodinám, v nichž se narodilo dítě s Downovým syndromem, pracuje s dětmi individuálně v rodinách, nabízí vedení rodiny při rané péči o dítě a věnuje se publikační činnosti v dané oblasti.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Plamínek
kraje: Ústecký kraj
web: www.klub-plaminek.cz

Volnočasové aktivity, týdenní a víkendové pobyty,výlety...

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
kraje: Praha
web: www.helppes.cz

Helppes je profesionální nezisková organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace se zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů a poskytuje je svým klientům, včetně zaškolení.

Asociace Pro HANDICAP OO SPMP
kraje: Ústecký kraj
web: www.aphandicap.cz

Pomoc postiženým dětem a jejich rodinám

DOZP Oleška-Kamenice, p.o.
kraje: Ústecký kraj
web: www.uspoleska.cz

pobytové služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Trutnov
kraje: Královéhradecký kraj
web: www.spmp.cz

SPMP ČR je členskou organizací Sdružení zdravotně postižených ČR, Národní rady zdravotně postižených, České rady humanitárních sdružení. Poskytuje podporu rodičům, příbuzným a lidem s mentálním postižením. Seznamuje veřejnost s povahou mentálního postižení a pořádá různé akce zaměřené na integraci lidí s mentálním postižením do společnosti.