Pomoc » ostatní

Šťastný pes - Handicap,z.s.
kraje: Ústecký kraj
web: www.stastnypes-handicap.cz

Našim posláním je výchova a výcvik asistenčních psů na míru klienta. Nejdříve klienta musíme poznat a podívat se na svět jeho očima. Zajišťujeme jim ubytování na adrese spolku a během výcviku klienti dojíždí k secvičování na víkendy za svými budoucími asistenty.

Centrum Hájek (provozovatel spolek Asociace pro pomoc handicapovaným dětem)
kraje: Plzeňský kraj
web: www.centrumhajek.eu

Denní stacionář pro handicapované děti. Fyzikální rehabilitace, TheraSuit - velmi účinná metoda pro klienty s neurologickým onemocněním zaměřující se především na problematiku nácviku chůze, Vojtova metoda, Bobathova metoda, synergická reflexní terapie, magnetoterapie, oxygenoterapie,apod.

PESOS o.s.
kraje: Středočeský kraj
web: www.pesos.cz

Občanské sdružení PESOS o.s. jsme založili především proto, abychom pomohli psům, kočkám i ostatním zvířatům. Chceme podporovat finančně i materiálně konkrétní projekty útulků, azylů ale i soukromých osob, které pečují o nemocná, nechtěná či přestárlá zvířata.

Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové
kraje: Královéhradecký kraj
web: www.cckhk.cz

Soc. služby: - osobní asistence pro děti a dospělé, - chráněné bydlení pro osoby 18 - 64 let s lehkým až středním mentálním nebo kombinovaným postižením, - připravujeme denní stacionář pro seniory zdrav. postižené, - poradenství Kurzy: - Pracovník v sociálních službách - Přátelská místa

Ratolest Brno, o.s.
kraje: Jihomoravský kraj
web: www.ratolest.cz

Již od roku 1995 je naším posláním pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

VedleSebe.cz
kraje: Ústecký kraj, Praha, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj
web: www.vedlesebe.cz

Dobročinný e-shop VedleSebe.cz nabízí online kvalitní výrobky z mnoha chráněných dílen. Pro zapojené neziskové organizace je celý servis a propagace zdarma. Umíme účelně distribuovat hmotné i finanční dary tam, kde jsou nejvíce potřeba. Nevíte, komu pomoci? Máme přehled, poradíme Vám.

NADĚJE o.s.
kraje: Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Vysočina, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj
web: www.nadeje.cz

Misijní program Program pro děti a mládež Program pro rodiny Integrační program (Práce s lidmi bez domova, Práce ve vyloučených lokalitách) Program pro lidi s handicapem Program pro seniory Program vzdělávání

o.s.Kolumbus
kraje: Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Vysočina, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Středočeský kraj
web: www.os-kolumbus.org

Odborné sociální poradenství,služby sociální péče,poradenská činnost,právní poradenství,informační služba o komunitní péči pro duševně nemocné.

MENS SANA o.s.
kraje: Moravskoslezský kraj
web: www.menssana.cz

Poskytujeme služby sociální rehabilitace, podporu samostatného bydlení, volnočasové a vzdělávací aktivity, socioterapeutické skupiny a arteterapii lidem se zkušeností s duševním onemocněním.

Občanské sdružení Anabell
kraje: Plzeňský kraj, Praha, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj
web: www.anabell.cz

Občanské sdružení Anabell (dále jen Anabell) nabízí od roku 2002 pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy, hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním.

Ledovec, o.s.
kraje: Plzeňský kraj
web: www.ledovec.cz

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Pořádáme také řadu zajímavých akcí pro veřejnost.

Veselý senior, nadační fond
kraje: Plzeňský kraj
web: www.veselysenior.cz

Veselý senior, nadační fond, byl založen na podporu nemocným i zdravým seniorům a zařízením pro ně určeným. Prostřednictvím fondu bychom chtěli změnit dosavadní stereotypní pohled na stáří, překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů ve společnosti.

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
kraje: Středočeský kraj
web: www.cerebrum2007.cz

Naším posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

Česká alzheimerovská společnost
kraje: Praha
web: www.alzheimer.cz

ČALS pomáhá lidem s demencí (především Alzheimerovou chorobou) a jejich rodinám.