Pomoc » zrakově postižení

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
kraje: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj
web: www.domovtereza.cz

Služby: pobytová, ambulantní a odlehčovací. Vytváříme domácí prostředí.Klientům s mentálním a kombinovaným postižením umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. Cíl služby: Podporujeme u klientů samostatnost, pracovní uplatnění a integraci do místního společenství.

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
kraje: Praha
web: www.okamzik.cz

Sdružení Okamžik poskytuje sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením (doprovázení a pravidelná spolupráce nevidomých osob s dobrovolníky). Dále se poskytuje osobní asistenci pro děti s těžkým zrakovým postižením, akreditovaný dobrovolnický program, poradenství a informační servis zaměřený na otázky samostatného života zrakově postižených osob, kulturní a osvětovou činnost související autorsky a tematicky se zdravotním postižením (besedy, semináře, literární a výtvarné soutěže, kluby, výstavy)a načítání knih pro nevidomé na CD. v neposlední řadě provozuje Hmateliér - dílnu hmatového modelování pro nevidomé.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
kraje: Praha
web: www.helppes.cz

Helppes je profesionální nezisková organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace se zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů a poskytuje je svým klientům, včetně zaškolení.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
kraje: Jihomoravský kraj
web: www.centrumpronevidome.cz

Poskytujeme sociální služby lidem s těžkým postižním zraku, jedná se o služby asistenční, aktivizační a poradenské, motivační programy a vzdělávací kurzy. Naše motto: Slepotou život nekončí ... Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. najdete nás v Brně, v Břeclavi, ve Vyškově, ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Realizujeme i celostátní projekt Blind Friendly Web.