Pomoc » Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

Helppes je profesionální nezisková organizace s celostátní působností, která pomáhá dětem se zdravotním postižením na cestě ke zvýšení jejich integrace, soběstačnosti a samostatnosti, pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele či jeho zákonného zástupce o speciálně vycvičeného psa, přes teoretickou a praktickou přípravu a proškolení klienta, odborné secvičení klienta se psem až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa a zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů. Pouze vodící psi jsou lidem se zrakovým postižením od věku 15 let plně hrazeni státem, včetně měsíčního příspěvku na krmení. Osoby s jiným než zrakovým postižením a děti se zrakovým postižením nedostanou na pořízení ani výživu svého psího pomocníka příspěvek žádný. Organizace Helppes poskytuje psí pomocníky dětským klientům zdarma, pouze díky pomoci sponzorských darů, grantových řízení, veřejné sbírky, benefičních akcí, pomoci dobrovolných spolupracovníků a dalších aktivit. Pomoci nám pomáhat můžete i Vy. Děkujeme.

Kraje: Praha
E-mail: info@helppes.cz
Telefon: 603 769 864
Web: www.helppes.cz
Kontaktní osoba: Zuzana Daušová
Účet: 175188017/0300
DMS: DMS HELPPES
Zpět