Pomoc » Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

Helppes je profesionální nezisková organizace s celostátní působností, která jako jediná v ČR pomáhá osobám se sluchovým postižením na cestě ke zvýšení jejich integrace, soběstačnosti a samostatnosti, pomocí speciálně vycvičených signálních psů. Organizace poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes teoretickou a praktickou přípravu a proškolení klienta, odborné secvičení klienta se psem až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa a zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů. Pouze vodící psi jsou lidem se zrakovým postižením plně hrazeni státem, včetně měsíčního příspěvku na krmení. Osoby s jiným než zrakovým postižením nedostanou na pořízení ani výživu asistenčního či signálního psa příspěvek žádný. Organizace Helppes poskytuje asistenční a signální psy svým klientům zdarma, pouze díky pomoci sponzorských darů, grantových řízení, veřejné sbírky, benefičních akcí, pomoci dobrovolných spolupracovníků a dalších aktivit. Pomoci nám pomáhat můžete i Vy. Děkujeme.

Kraje: Praha
E-mail: info@helppes.cz
Telefon: 603 769 864
Web: www.helppes.cz
Kontaktní osoba: Zuzana Daušová
Účet: 175188017/0300
DMS: DMS HELPPES
Zpět