Pomoc » Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Cesta domů je občanské sdružení, jehož cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké v naší zemi. Jen málo nás končí svůj život důstojně a tam, kde si přejeme být. Cesta domů provozuje v Praze Domácí hospic, poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu, poskytuje odlehčovací služby, nabízí provoz veřejné paliativní knihovny, věnuje se ediční a edukační činnosti a pro pozůstalé nabízí klub Podvečer.

Kraje: Praha
E-mail: info@cestadomu.cz
Telefon: 266 712 610
Web: www.cestadomu.cz
Kontaktní osoba: Vojtěch Kozlík
Účet: 116936353/0300
DMS: DMS CESTADOMU
Zpět