Pomoc » Královéhradecký kraj

VedleSebe.cz
kraje: Ústecký kraj, Praha, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj
web: www.vedlesebe.cz

Dobročinný e-shop VedleSebe.cz nabízí online kvalitní výrobky z mnoha chráněných dílen. Pro zapojené neziskové organizace je celý servis a propagace zdarma. Umíme účelně distribuovat hmotné i finanční dary tam, kde jsou nejvíce potřeba. Nevíte, komu pomoci? Máme přehled, poradíme Vám.

o.s.Kolumbus
kraje: Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Vysočina, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Středočeský kraj
web: www.os-kolumbus.org

Odborné sociální poradenství,služby sociální péče,poradenská činnost,právní poradenství,informační služba o komunitní péči pro duševně nemocné.

OO SPMP Jičín - APROPO
kraje: Královéhradecký kraj
web: apropojicin.cz

Organizace pomáhá rodinám, které mají ve své péči dítě s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením do věku 26 let dítěte. Poskytujeme osobní asistenci, provozujeme denní stacionář a v programu péče o pečující se věnujeme i samotným pečujícím rodičům.

ARPZPD v ČR,o.s. Klub Klokánek
kraje: Královéhradecký kraj
web: www.klubklokanek.eu

Poslání klubu je sdružovat rodiny, které pečují o dítě se zdravotním postižením, organizovat akce pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a poskytovat jim informace týkající se vhodných kompenzačních pomůcek. Cílem klubu je prosazovat rovnoprávnost dětí a mládeže se zdravotním postižením a řešit jejich integraci do společnosti

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Trutnov
kraje: Královéhradecký kraj
web: www.spmp.cz

SPMP ČR je členskou organizací Sdružení zdravotně postižených ČR, Národní rady zdravotně postižených, České rady humanitárních sdružení. Poskytuje podporu rodičům, příbuzným a lidem s mentálním postižením. Seznamuje veřejnost s povahou mentálního postižení a pořádá různé akce zaměřené na integraci lidí s mentálním postižením do společnosti.