Pomoc » Olomoucký kraj

o.s.Kolumbus
kraje: Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Vysočina, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Středočeský kraj
web: www.os-kolumbus.org

Odborné sociální poradenství,služby sociální péče,poradenská činnost,právní poradenství,informační služba o komunitní péči pro duševně nemocné.

Občanské sdružení Anabell
kraje: Plzeňský kraj, Praha, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj
web: www.anabell.cz

Občanské sdružení Anabell (dále jen Anabell) nabízí od roku 2002 pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy, hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním.

Charita Javorník
kraje: Olomoucký kraj
web: www.javornik.charita.cz

Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území Jesenicka své služby osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Snažíme se dosáhnout co největší samostatnosti uživatelů služeb prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.

JITRO - sdružení rodičů a přátel postižených dětí
kraje: Olomoucký kraj
web: www.jitro-olomouc.cz

Denní stacionář pro děti a dospělé s kombinovaným postižením, mentálním postižením a s autismem.