Pomoc » Praha

Pomocné tlapky o.p.s
kraje: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Vysočina, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj
web: www.pomocnetlapky.cz

Pomocné tlapky o.p.s. od roku 2001 cvičí a předávají ZDARMA do užívání asistenční psy a šikovné společníky tělesně znevýhodněným spoluobčanům. Ti tak získají neocenitelného pomocníka, který jim částečně nahradí osobního asistenta a pomůže vrátit část samostatnosti a nezávislosti

Kvadru o.p.s.
kraje: Karlovarský kraj, Praha, Vysočina, Pardubický kraj, Středočeský kraj
web: www.kvadru.cz

Kvadru o.p.s. se zaměřuje na kvadruplegiky, u kterých se často jedná o aktivní a perspektivní mladé lidi, kterým se nešťastnou událostí změnil od základu celý život. Na cestě k jejich seberealizaci a novému uplatnění jim jako nezisková organizace již několik let pomáháme.

VedleSebe.cz
kraje: Ústecký kraj, Praha, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj
web: www.vedlesebe.cz

Dobročinný e-shop VedleSebe.cz nabízí online kvalitní výrobky z mnoha chráněných dílen. Pro zapojené neziskové organizace je celý servis a propagace zdarma. Umíme účelně distribuovat hmotné i finanční dary tam, kde jsou nejvíce potřeba. Nevíte, komu pomoci? Máme přehled, poradíme Vám.

PROSAZ
kraje: Praha
web: www.prosaz.cz

péče o tělesně postižené, zejména poskytování osobní asistence

NADĚJE o.s.
kraje: Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Vysočina, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj
web: www.nadeje.cz

Misijní program Program pro děti a mládež Program pro rodiny Integrační program (Práce s lidmi bez domova, Práce ve vyloučených lokalitách) Program pro lidi s handicapem Program pro seniory Program vzdělávání

o.s.Kolumbus
kraje: Ústecký kraj, Praha, Liberecký kraj, Vysočina, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Středočeský kraj
web: www.os-kolumbus.org

Odborné sociální poradenství,služby sociální péče,poradenská činnost,právní poradenství,informační služba o komunitní péči pro duševně nemocné.

Občanské sdružení Anabell
kraje: Plzeňský kraj, Praha, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj
web: www.anabell.cz

Občanské sdružení Anabell (dále jen Anabell) nabízí od roku 2002 pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy, hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním.

Domov sociálních služeb Vlašská
kraje: Praha
web: www.dssv-vlasska.cz

Nabídka sociálních služeb pro mentálně postižené dospělé.

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
kraje: Praha
web: www.praha.apla.cz

Poskytujeme nejkomplexnější služby pro lidi s autismem v ČR. V oblasti diagnostiky zde pracuje psychiatr a psycholog. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Jsme registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb.

Česká alzheimerovská společnost
kraje: Praha
web: www.alzheimer.cz

ČALS pomáhá lidem s demencí (především Alzheimerovou chorobou) a jejich rodinám.

ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
kraje: Praha
web: www.asnep.cz

ASNEP je organizace zastupující občany různých sluchových vad a tedy i různých zájmů. Navrhuje a připomínkuje předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených. Poskytuje v rámci celé ČR tlumočnické služby pro neslyšící a je vydavatelem časopisu GONG pro sluchově postižené. Naše stránky - www.asnep.cz www.gong.cz www.asnep.cz/tlumoceni

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
kraje: Praha
web: www.nmskb.cz

Nemocnice je nestátním zdravotnickým zařízením. Specializuje se zejména v oblasti endoskopické gastroenterologie, chirurgie nádorů a nespecifických zánětů střev a implantaci trvalých kardiostimulátorů. Jako jediná instituce poskytuje péči dětem a mladistvým závislým na psychotropních látkách.

o.s. POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením
kraje: Praha
web: www.pohoda-help.cz

POHODA je občanské sdružení poskytující lidem s mentálním postižením takové služby, které jim umožňují prožívat dospělost, vést samostatný, plnohodnotný život a nést za něj vlastní odpovědnost. POHODA poskytuje sociální služby osobní asistence, chráněné bydlení a denní stacionář.

Sdružení na pomoc dětem s handicapy
kraje: Praha
web: www.motylek.org

Sdružení provozuje na pražském sídlišti Černý Most Komunitní centrum Motýlek, které pomáhá dětem se zdravotním postižením od 2 do18 let, které mají sníženou soběstačnost, dovednosti a omezené příležitosti pro trávení volného času.

Asistence o.s.
kraje: Praha
web: www.asistence.org

Poskytujeme od roku 1995 služby osobní asistence a sociální rehabilitace lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Kromě pomoci v běžných denních činnostech nabízíme také podporu a pomoc při získávání vhodného zaměstnání, studiu na běžných školách, při samostatném bydlení a dalších oblastech běžného života.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů
kraje: Praha
web: www.cestadomu.cz

Cesta domů je občanské sdružení, jehož cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké v naší zemi. Jen málo nás končí svůj život důstojně a tam, kde si přejeme být. Cesta domů provozuje v Praze Domácí hospic, poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu, poskytuje odlehčovací služby, nabízí provoz veřejné paliativní knihovny, věnuje se ediční a edukační činnosti a pro pozůstalé nabízí klub Podvečer.

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých
kraje: Praha
web: www.okamzik.cz

Sdružení Okamžik poskytuje sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením (doprovázení a pravidelná spolupráce nevidomých osob s dobrovolníky). Dále se poskytuje osobní asistenci pro děti s těžkým zrakovým postižením, akreditovaný dobrovolnický program, poradenství a informační servis zaměřený na otázky samostatného života zrakově postižených osob, kulturní a osvětovou činnost související autorsky a tematicky se zdravotním postižením (besedy, semináře, literární a výtvarné soutěže, kluby, výstavy)a načítání knih pro nevidomé na CD. v neposlední řadě provozuje Hmateliér - dílnu hmatového modelování pro nevidomé.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
kraje: Praha
web: www.helppes.cz

Helppes je profesionální nezisková organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace se zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů a poskytuje je svým klientům, včetně zaškolení.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
kraje: Praha
web: www.helppes.cz

Helppes je profesionální nezisková organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace se zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů a poskytuje je svým klientům, včetně zaškolení.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
kraje: Praha
web: www.helppes.cz

Helppes je profesionální nezisková organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace se zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů a poskytuje je svým klientům, včetně zaškolení.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
kraje: Praha
web: www.helppes.cz

Helppes je profesionální nezisková organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace se zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů a poskytuje je svým klientům, včetně zaškolení.

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
kraje: Praha
web: www.helppes.cz

Helppes je profesionální nezisková organizace, která pomáhá osobám se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace se zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů a poskytuje je svým klientům, včetně zaškolení.