Pomoc » Středočeský kraj

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
kraje: Středočeský kraj
web: www.cerebrum2007.cz

Naším posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

Portus Praha, o.s.
kraje: Středočeský kraj
web: www.portus.cz

Naším cílem je podpora lidí s mentálním postižením na cestě k samostatnosti a nezávislosti. V současné době provozujeme dvě chráněná bydlení a sociálně terapeutickou dílnu na výrobu nakládaných sýrů a utopenců v obci Slapy. Každoročně pořádáme celonárodní benefiční sbírku Akce cihla

Rybka, poskytovatel sociálních služeb
kraje: Středočeský kraj
web: www.rybka-neratovice.cz

domov pro osoby se zdravotním postižením, cílová skupina - osoby se zdravotním postižením, těleným postižením, mentálním postižením

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun
kraje: Středočeský kraj
web: www.klubicko.org

Posláním organizace je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením. Poskytujeme registrované sociální služby - osobní asistence, denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby a další služby (terapie, rehab. cvičení, bezbariérovou dopravu a další).

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun
kraje: Středočeský kraj
web: www.klubicko.org

Posláním organizace je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením. Poskytujeme registrované sociální služby - osobní asistence, denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby a další služby (terapie, rehab. cvičení, bezbariérovou dopravu a další).

Společenství Androméda, o.s.
kraje: Středočeský kraj
web: www.spol.andromeda.cz

Naše občanské sdružení Společenství Androméda buduje ve Velké Chmelištné na Rakovnicku areál pro zdravotně postižené a staré lidi a naším cílem je postavit hospic. Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a pomáháme starým a nemocným lidem zejména se zajištěním obědů, nákupů, léků a s úklidem. Naše současné stavební práce směřují ke zprovoznění stacionáře pro seniory. Denní stacionář je určený pro 6-10 mobilních seniorů.

Nalžovický zámek, p.s.s.
kraje: Středočeský kraj
web:

poskytovatel sociálních služeb, poskytujeme sociální služby podle § 48 zák.108/2006 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a to dospělým osobám s mentálním postižením v kombinacis postižením tělesným nebo smyslovým.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun
kraje: Středočeský kraj
web: www.klubicko.org

Hlavním posláním občanského sdružení je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním postiženímPoskytuje ambulantní sociální služby (denní stacionář a sociálně terapeutické dílny se zaměřením na sociálně pracovní terapii) a pobytové sociální služby (týdenní stacionář a odlehčovací služby). V Klubíčku je také zřízeno detašované pracoviště Základní školy speciální se dvěmi třídami, které navštěvují děti školou povinné s nejtěžšími stupni postižení.

Nadační fond Umění doprovázet
kraje: Středočeský kraj
web: www.umenidoprovazet.cz

Hlavním cílem Nadačního fondu Umění doprovázet je podpora hospiců a hospicového hnutí v ČR.Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Společenství Dobromysl
kraje: Středočeský kraj
web: www.dobromysl.info

Organizace provozuje týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Nalžovický zámek poskytovatel sociálních služeb
kraje: Středočeský kraj
web:

Poskytujeme celoroční nepřetržitou pobytovou službu - Domov pro osoby se zdravotním postižením, především pro dívky,ženy s mentálním či kombinovaným postižením.

Sdružení zajišťující budoucnost postižených dětí
kraje: Středočeský kraj
web: http://stacionarmelnik.webgarden.cz/homepage-2/budoucnost-postizene-mladeze-2.html

Sociální péče o kombinovaně zdravotně postižené spoluobčany od mládeže do 64 let v ambulantním stacionáři Slunečnice s denní docházkou.