Pomoc » MENS SANA o.s.

MENS SANA o.s.

Poskytujeme služby sociální rehabilitace, podporu samostatného bydlení, volnočasové a vzdělávací aktivity, socioterapeutické skupiny a arteterapii lidem se zkušeností s duševním onemocněním.

Kraje: Moravskoslezský kraj
E-mail: menssana@menssana.cz
Telefon: 777034883
Web: www.menssana.cz
Kontaktní osoba: Saidlová Jaroslava
Účet: 188317535/0300
Zpět