Pomoc » Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet

Hlavním cílem Nadačního fondu Umění doprovázet je podpora hospiců a hospicového hnutí v ČR.Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Kraje: Středočeský kraj
E-mail: info@umenidoprovazet.cz
Telefon: +420739227306
Web: www.umenidoprovazet.cz
Kontaktní osoba: Hana Haráková
Účet: 0397915339/0800
DMS: DMS PROHOSPICE
Zpět