Pomoc » o.s. POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením

o.s. POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením

POHODA je občanské sdružení poskytující lidem s mentálním postižením takové služby, které jim umožňují prožívat dospělost, vést samostatný, plnohodnotný život a nést za něj vlastní odpovědnost. POHODA poskytuje sociální služby osobní asistence, chráněné bydlení a denní stacionář.

Kraje: Praha
E-mail: tereza.dukatova@pohoda-help.cz
Telefon: 777 913 458
Web: www.pohoda-help.cz
Kontaktní osoba: Tereza Dukátová
Účet: 132107344/0300
DMS: DMS POHODA
Zpět