Pomoc » Ovečka, o.p.s.

Ovečka, o.p.s.

Ovečka, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která pracuje od roku 2003 v Českých Budějovicích a pomáhá rodinám, v nichž se narodilo dítě s Downovým syndromem. • celoročně spolupracuje s lékaři, terapeuty, pedagogy a výchovnými pracovníky • organizuje přednášky pro studenty, výstavy děl osob s DS a osvětové besedy pro veřejnost na území Jihočeského kraje • vydává osvětové materiály (brožury a film do porodnic, info letáky o DS) • pořádá odborné přednášky pro rodiče i pro odborníky (pedagogy, lékaře, studenty) • pracuje s dětmi individuálně v rodinách, nabízí vedení rodiny při rané péči o dítě • pořádá jedenkrát ročně společný rehabilitační pobyt • nabízí výuku pomocí specifických metod, vhodných pro děti s DS (Feuersteinova metoda, matematika Step by step dle N. Engels) v centru i v rodinách

Kraje: Jihočeský kraj
E-mail: dsovecka@tiscali.cz
Telefon: 739600197
Web: www.ovecka.eu
Kontaktní osoba: Jana Jarošová
Účet: 51-8952280237/0100
Zpět