Pomoc » Paprsek, příspěvková organizace

Paprsek, příspěvková organizace

Poskytuje pobytové sociální služby v nepřetržitém celoročním provozu. Nabízí služby sociální péče typu domova pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 a službu chráněné bydlení dle ustanovení § 51 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kraje: Jihomoravský kraj
E-mail: reditel@paprsek.eu
Telefon: +420601130283
Web: www.paprsek.eu
Kontaktní osoba: Bc. Marie Wetterová
Účet: 9032631/0100
Zpět