Pomoc » Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Naše Sdružení provozuje na pražském sídlišti Černý Most Komunitní centrum Motýlek. Dětem se zdravotním postižením od 2 do18 let, které mají sníženou soběstačnost, dovednosti a omezené příležitosti pro trávení volného času, nabízíme již od roku 2001 individuální rozvoj soběstačnosti, logopedii, muzikoterapii, keramiku, canisterapii, dramaterapii, dětský klub, plavání, cvičení, rekondiční pobyty s odborným programem a další aktivity. Jedná se o registrovanou sociální službu „centrum denních služeb“, která je poskytována v souladu s požadavky standardů kvality. Zdravotní postižení dítěte ovlivňuje život všech členů rodiny. Usilujeme tedy o to, aby i tyto rodiny mohly žít běžným způsobem života a rodiče se nezaměřovali pouze na řešení zdravotních obtíží dítěte, ale stejnou pozornost věnovali i rozvíjení jeho sociálních dovedností a zapojení do společnosti. Přínosem CDS pro děti s handicapem je i možnost trávení volného času v dětském kolektivu bez přítomnosti rodičů, což vzhledem k problémovému chování dětí s mentálním postižením a autismem není samozřejmostí. Každoročně službu využívá téměř 60 dětí a dospívajících. Rodiče mohou při CDS využívat odborné poradenství, podpůrnou svépomocnou skupinu a vzdělávací aktivity, které posilují jejich rodičovské kompetence v péči o děti se specifickými potřebami.

Kraje: Praha
E-mail: motylek@motylek.org
Telefon: 777964764
Web: www.motylek.org
Kontaktní osoba: Hana Urbanová
Účet: 113527036/2400
Zpět