Pomoc » SDRUŽENÍ SVĚT NADĚJE

SDRUŽENÍ SVĚT NADĚJE

Klientům s mentálním či kombinovaným handicapem a rodinám, které o ně pečují nabízíme pravidelné volnočasové aktivity, výlety, edukační programy pro klienty, zapůjčení odborné literatury a didaktických hraček, základní poradenství, pomoc a přátelství.

Kraje: Ústecký kraj
E-mail: svetnadeje@seznam.cz
Telefon: 724468395
Web: sdruzeni-svet-nadeje.webnode.cz
Kontaktní osoba: Bc. Šárka Hagarová
Účet: 107-6409940257 / 0100
Zpět