Pomoc » Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Služby: pobytová, ambulantní a odlehčovací. Vytváříme domácí prostředí.Klientům s mentálním a kombinovaným postižením umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. Cíl služby: Podporujeme u klientů samostatnost, pracovní uplatnění a integraci do místního společenství.

Kraje: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj
E-mail: tereza.domov@seznam.cz
Telefon: 481 622 883, 481 624 625
Web: www.domovtereza.cz
Kontaktní osoba: Bc Marie Vojtíšková
Účet: KB 51-6984720277/0100
Zpět