Pomoc » Společenství Androméda, o.s.

Společenství Androméda, o.s.

Naše občanské sdružení Společenství Androméda buduje ve Velké Chmelištné na Rakovnicku areál pro zdravotně postižené a staré lidi a naším cílem je postavit hospic. Sídlíme v krásném prostředí Přírodního parku Jesenicko ve spádové oblasti Středočeského, Plzeňského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Ve Velké Chmelištné jsme koupili 12 let nefunkční budovu bývalé hospody s přilehlými pozemky. Rekonstrukcí objektu jsme zprovoznili velkokapacitní kuchyň a jídla rozvážíme také o víkendech. Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a pomáháme starým a nemocným lidem zejména se zajištěním obědů, nákupů, léků a s úklidem. Naše současné stavební práce směřují ke zprovoznění stacionáře pro seniory. Denní stacionář je určený pro 6-10 mobilních seniorů. Dva pokoje s vlastním sociálním zázemím nabídneme 4 klientům s možností bydlení a využití sociálních služeb. Připravujeme rozšíření přístavby pro výstavbu bezbariérových bytů.

Kraje: Středočeský kraj
E-mail: spol.andromeda@volny.cz
Telefon: 606 378 591
Web: www.spol.andromeda.cz
Kontaktní osoba: Lenka Petříčková
Účet: 195756309/0300
Zpět