Pomoc » Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Trutnov

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Trutnov

SPMP ČR je členskou organizací Sdružení zdravotně postižených ČR, Národní rady zdravotně postižených, České rady humanitárních sdružení. Spolupracuje s obdobnými organizacemi doma i v zahraničí. Od roku 1991 je členem významné mezinárodní organizace INCLUSION INTERNATIONAL, členem evropské organizace INCLUSION EUROPE od jejího založení v roce 2000. Základní orientace činností Okresní organizace SPMP ČR TRUTNOV:  Poskytujeme rodičům, dalším rodinným příslušníkům i odborníkům příležitost ke sdružování a tím i možnost, aby společnou činností přispívali k zajištění a prohloubení podpory lidem s mentálním postižením. Dále poskytujeme radu a pomoc v oblastech právních, sociálních, pedagogických.  Seznamujeme veřejnost s povahou mentálního postižení. Usilujeme o odstraňování předsudků a nesprávných představ o vývojových a pracovních možnostech takto postižených osob. Proto pořádáme různé akce zaměřené na integraci lidí s mentálním postižením do společnosti. Těchto akcí se účastní nejen naši členové, ale i další zájemci z řad veřejnosti či dalších organizací. Ve výloze Staré lékárny zprostředkováváme informace o naší činnosti a o možnostech socializace lidí s mentálním postižením občanům Dvora Králové.

Kraje: Královéhradecký kraj
E-mail: spmp.trutnov@email.cz
Telefon: +420607153682
Web: www.spmp.cz
Kontaktní osoba: Bc.Punnerová Jitka
Účet: 129803808/0300
Zpět