Registrace

 
 

Podmínky registrace

-          registrovat se může každá organizace, která je registrovaným subjektem u orgánu státní správy či samosprávy (příspěvková organizace, občanské sdružení, o.p.s. apod.)

-          organizace musí být důvěryhodná a transparentní a podmínkou je historie organizace a její činnosti

-          provozovatel umožňuje prostřednictvím chcemepomahat.cz pouze lepší zviditelnění organizace, přičemž není žádným zprostředkovatelem plateb či prostředníkem mezi dárcem a obdarovanou organizací a tudíž nenese z tohoto vztahu žádnou odpovědnost

-          každá organizace, která se registruje může být prověřena jednak u subjektu, kde je registrována, z jiných internetových zdrojů apod.

-          každá registrovaná organizace může být dotázána ze strany provozovatele chcemepomahat.cz na její fungování a také na dárcovství, tzn. zda dárci, kteří se chtěji zviditelnit na stránkách chcemepomahat.cz opravdu dané organizace pomohli

-          jakékoliv podezření s podvodného jednání či pokusu o něj znamená vyřazení z databáze a současně opravňuje provozovatele chcemepomahat.cz podat podnět orgánům činným v trestním řízení pro prošetření pokusu o podvod

-          provozovatel chcemepomahat.cz je oprávněn upravit registrační údaje, a to z pohledu jejich správnosti a přehlednosti

-          registrovaná společnost se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv změny týkající se zveřejněných údajů

-     registrací souhlasíte s těmito podmínkami